Home Breaking News Kantara 16th day box office collection

Kantara 16th day box office collection

0
Kantara Movie Download Telegram Link

Kantara 16th day box office collection

Kantara 16th day box office collection Here the Kantara Day 16 Box Office Collection.

Day India Net Collection
Day 1 ₹ 1.95 Cr [Ka: 1.95 Cr ]
Day 2 ₹ 2.65 Cr [Ka: 2.65 Cr ]
Day 3 ₹ 4.9 Cr [Ka: 4.9 Cr ]
Day 4 ₹ 3.7 Cr [Ka: 3.7 Cr ]
Day 5 ₹ 5 Cr [Ka: 5 Cr ]
Day 6 ₹ 7.1 Cr [Ka: 7.1 Cr ]
Day 7 ₹ 5 Cr [Ka: 5 Cr ]
Week 1 Collection ₹ 30.3 Cr

[Kannada: 30.3 Cr ; Hi: 0; Telugu: 0; Tamil: 0; Malalayam: 0]

Day 8 ₹ 5.8 Cr [Ka: 5.8 Cr ]
Day 9 ₹ 8.15 Cr [Ka: 8.15 Cr ]
Day 10 ₹ 9.64 Cr [Ka: 9.64 Cr ]
Day 11 ₹ 5.13 Cr [Ka: 5.13 Cr ]
Day 12 ₹ 5.08 Cr [Ka: 5.08 Cr ]
Day 13 ₹ 4.64 Cr [Ka: 4.64 Cr ]
Day 14 ₹ 3.86 Cr [Ka: 3.86 Cr ]
Week 2 Collection ₹ 42.3 Cr

[Kannada: 42.3 Cr ; Hindi: 0; Te: 0; Telugu: 0; Malalayam: 0]

Day 15 ₹ 5.54 Cr [Ka: 4.27 Cr ; Hi: 1.27 Cr]
Day 16 ₹ 14.3 Cr [Ka: 8.05 Cr ; Hi: 2.75 Cr; Te: 3.2 Cr; Ta: 0.3 Cr]
Total ₹ 92.44 Cr

[Kannada: 84.92 Cr ; Hindi: 4.02 Cr; Telugu: 3.2 Cr; Ta: 0.3 Cr; Malalayam: 0 Cr]

 

Also Read: Kantara Movie Download Telegram Link

Exit mobile version